Czy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?
Czy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?

Czy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?

Tak, wystawiamy imienny certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zapoznanie się z wszystkimi lekcjami i zaliczenie testów stanowiących element kursu. Certyfikat jest udostępniony w formacie PDF —  możesz go wydrukować, dołączyć do CV lub portfolio.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content