Jak przebiegają testy dołączone do kursów?
Jak przebiegają testy dołączone do kursów?

Jak przebiegają testy dołączone do kursów?

Testy mogą przybierać różne formy, zazwyczaj są to pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zadanie typu dobierz w pary, uporządkuj, prawda/fałsz. 

Testy pomagają monitorować postęp w nauce. Ich zaliczenie jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu. Do testów możesz podchodzić wielokrotnie.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content